Αλβανία: Ραγδαία γήρανση του πληθυσμού της χώρας

Αλβανία: Ραγδαία γήρανση του πληθυσμού της χώρας

Η νέα γενιά των Αλβανών ακολουθεί αυτή των Βαλκανίων που αναζητά μια καλύτερη ζωή και αντάξια των κόπων της αμοιβή.

Στις 2 Ιουνίου 2023, το αλβανικό ινστιτούτο στατιστικής- Instat,  δημοσίευσε στοιχεία για τον πληθυσμό την 1η Ιανουαρίου 2023, μαζί με τους κύριους παράγοντες που τον επηρεάζουν, τη φυσική αύξηση, (γεννήσεις-θάνατοι) και την μεταναστευτική τάση των Αλβανών πολιτών.

Ο πληθυσμός της Αλβανίας την 1η Ιανουαρίου 2023 ήταν 2.761.785 κάτοικοι, με σημαντική μείωση -31.807 κατοίκους, σε σύγκριση με την 1η Ιανουαρίου 2022.

Αρνητικά τα στοιχεία του αλβανικού πληθυσμού

Αυτή η υψηλή πτώση οφείλεται σε δύο παράγοντες, αλλά πρώτα και κύρια ως αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού καθαρής μετανάστευσης. Αυτό είναι σαφές από το γεγονός ότι ο τελευταίος δείκτης καθαρής μετανάστευσης , που είναι η διαφορά μεταξύ του αριθμού των μεταναστών και των μεταναστών πέρυσι, ήταν -32.497 άτομα.

Στις συνθήκες που η φυσική αύξηση του πληθυσμού πλησιάζει το μηδέν, για να είναι αρνητική μετά, ή μόνο 690 άτομα, αυτή η μεγάλη μείωση του πληθυσμού προκύπτει, τόσο σε απόλυτους, αλλά και σε σχετικούς όρους -1,1 τοις εκατό.

Αρκεί να έχουμε κατά νου ότι σε σύγκριση με το 2019, ο πληθυσμός έχει μειωθεί κατά 100.642 κατοίκους σε μόλις 4 χρόνια, με μέσο όρο περίπου 25.000 άτομα ετησίως.

Εν τω μεταξύ, αυτή η μείωση σημειώθηκε σε συνθήκες όπου ο πληθυσμός άνω των 65 ετών αυξήθηκε κατά 15.271 άτομα. Η γραφική παρουσίαση δείχνει ότι ο πληθυσμός άνω των 65 ετών αυξήθηκε από 367.907 άτομα την 1η Ιανουαρίου 2016 σε 439.225 άτομα την 1η Ιανουαρίου 2023.

Οι δείκτες που δημοσιεύτηκαν μιλούν για ραγδαία γήρανση του πληθυσμού της χώρας. 

Όπως σημειώνεται, στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, το 2001, ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 ετών ήταν 905.131 άτομα, ενώ το 2013 ήταν 581.717 άτομα, άρα υπήρξε πολύ μεγάλη μείωση, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των γεννήσεων από 1991 έως τα επόμενα χρόνια.

Οι δημογραφικοί δείκτες δεν έχουν λάβει την απαραίτητη προσοχή, εφησυχάζοντας για το δημογραφικό μέρισμα του παρελθόντος χωρίς να λάβουν μέτρα για να ανταποκριθούν στην κατάσταση, ακόμη και με ακριβή μέτρηση, ιδιαίτερα των δεικτών εξωτερικής μετανάστευσης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια, τα δημογραφικά προβλήματα έχουν γίνει θέμα συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης, στην κοινωνία, ακόμη και στη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Όμως η τελευταία δεν βοήθησε να αντιμετωπιστούν επαρκώς αυτά τα προβλήματα.

echedoros.blog

Σχετικά άρθρα: