Αλβανία: Σημαντική μείωση στις εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος

Αλβανία: Σημαντική μείωση στις εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος

Θέμα ημερών η τελική επενδυτική απόφαση για την πρώτη θερμοηλεκτρική μονάδα στην Αλβανία, με συμμετοχή ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες αναμένεται να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για την πρώτη θερμική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία, με τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 35% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας FIER THERMOELECTRIC SA, η οποία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την αλβανική GENER2, με συμμετοχή 70% και 30% αντίστοιχα, για το σκοπό αυτό.

Πρόκειται για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, ισχύος 174 MW, η οποία θα αναπτυχθεί στο Relievi Roskovec της Αλβανίας.  

Αντικείμενο της δραστηριότητας της FIER THERMOELECTRIC SA είναι η ανάπτυξη του έργου του θερμοηλεκτρικού σταθμού, καθώς και η πώληση, εμπορία ή άλλη διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το εργοστάσιο. 

Εκτιμάται ότι η μονάδα αυτή θα επιτρέψει στην Αλβανία να μειώσει σημαντικά τις εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος και να διαχειριστεί αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ευελιξία την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας στην γειτονική χώρα.

Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας στην ανάπτυξη της μονάδας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το Νοέμβριο του 2023. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, από τον Ιούνιο του 2023, έχει υπογράψει σύμβαση για την παροχή φυσικού αερίου στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, τουλάχιστον για επτά χρόνια.

Σχετικά άρθρα: