Αλβανικά τερτίπια με την απογραφή

Αλβανικά τερτίπια με την απογραφή

Σύμφωνα με το νόμο για τις μειονότητες που έχει θεσπίσει η Αλβανία, σε περίπτωση που σε μια καθορισμένη περιοχή το 20% των κατοίκων είναι μειονότητα, τότε αυτοί απολαμβάνουν αυτομάτως του δικαιώματος να χρησιμοποιούν δίγλωσσες πινακίδες, να χρησιμοποιούν τη σημαία του έθνους τους και η μητρική τους γλώσσα να είναι η δεύτερη επίσημη στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι Αλβανοί πιστεύουν ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα επιμένει να ορκιστεί δήμαρχος ο Μπελέρης, είναι διότι ο δήμαρχος ορίζει τα άτομα που θα κάνουν την απογραφή στη Χειμάρρα. Εάν είχε ορκιστεί και έμενε προφυλακισμένος, θα μπορούσε να αναθέσει αυτό το έργο στον αντιδήμαρχο. Τελικά όμως δεν ορκίστηκε και ο νυν δήμαρχος Γιώργος Γκόρος υπέγραψε την απόφαση για τους υπάλληλους που θα κάνουν την απογραφή στην περιοχή.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη μειονότητα είναι στη Χειμάρρα, αλλά και στην Κονίσπολη, όπου σε δύο χωριά, Τζάρα και Μουρσί, η παρουσία των Ελλήνων στην απογραφή του 2011 ήταν 27%. Στη Χειμάρρα αρκεί να έρθουν περίπου 400 άτομα με λεωφορεία από την Ελλάδα –με βάση τα παλιά δεδομένα– και θα κηρυχθεί μειονοτική ζώνη. Τώρα που η απογραφή θα γίνει όπως ήθελαν οι Αλβανοί, θα χαλαρώσουν και τη «θηλιά» σε βάρος του Μπελέρη. Η Ελλάδα όμως, δεν πρέπει να ξεχνάει στο ελάχιστο ότι τα αλβανικά τερτίπια όσο κρατάνε δεν έχουν σχέση με μια χώρα που θέλει να ενταχτεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

tomanifesto.gr

Σχετικά άρθρα: