Από τον ΟΑΣΕ η παρακολούθηση των εκλογών της 14ης Μαΐου στην Αλβανία

Από τον ΟΑΣΕ η παρακολούθηση των εκλογών της 14ης Μαΐου στην Αλβανία

Μια αποστολή διευθύνεται από την πρέσβη Audrey Glover και αποτελείται από μια βασική ομάδα 13 εμπειρογνωμόνων με έδρα τα Τίρανα και 24 μακροπρόθεσμους παρατηρητές που θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη χώρα από τις 13 Απριλίου. Επιπλέον, το ODIHR σχεδιάζει να ζητήσει από τον ΟΑΣΕ 300 βραχυπρόθεσμους παρατηρητές για να φτάσουν λίγες ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Η αποστολή θα παρακολουθεί τις εκλογές για τη συμμόρφωσή τους με τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ και άλλες διεθνείς υποχρεώσεις και πρότυπα για δημοκρατικές εκλογές, καθώς και με την εθνική νομοθεσία.

Οι παρατηρητές θα παρακολουθούν στενά τη διαδικασία εγγραφής ψηφοφόρων, τις δραστηριότητες της εκστρατείας, το έργο της εκλογικής διοίκησης και των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων, τη σχετική με τις εκλογές νομοθεσία και την εφαρμογή της, καθώς και την επίλυση εκλογικών διαφορών. Στο πλαίσιο της παρατήρησης, η αποστολή θα παρακολουθεί επίσης την κάλυψη της εκστρατείας από τα μέσα ενημέρωσης.

Οι συναντήσεις με πολυάριθμους εκπροσώπους κρατικών αρχών, πολιτικών κομμάτων, της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης και της διεθνούς κοινότητας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρατήρησης.

Θα δημοσιευθεί μια προκαταρκτική έκθεση για την ενημέρωση του κοινού και των μέσων ενημέρωσης κατά τη διαδικασία παρατήρησης. Την επομένη των εκλογών, μια δήλωση των προκαταρκτικών πορισμάτων θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη Τύπου και το ODIHR θα δημοσιεύσει μια τελική έκθεση που θα συνοψίζει τη διαδικασία παρατήρησης και θα κάνει συστάσεις για βελτιώσεις αρκετούς μήνες μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας.

Η Αποστολή Παρατήρησης Εκλογών του ODIHR και η Παρουσία του ΟΑΣΕ στην Αλβανία λειτουργούν χωριστά και ανεξάρτητα υπό τις εντολές τους.

Σχετικά άρθρα: