Διεύρυνση συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Fan S. Noli της Κορυτσάς

Διεύρυνση συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Fan S. Noli της Κορυτσάς

Σε συνάντηση που είχαν στη Θεσσαλονίκη οι πρυτάνεις των δύο Ιδρυμάτων, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου και καθηγητής Ντιμίτρι Μπέλλο (Dhimitri Bello) συζητήθηκε η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Πανεπιστημίου Fan S. Noli της Κορυτσάς.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν οι δυνατότητες και οι προοπτικές ανάπτυξης της υφιστάμενης εκπαιδευτικής συνεργασίας, καθώς και η ενίσχυση της κινητικότητας των μελών τους στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

«Ως το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το Αριστοτέλειο στήνει γέφυρες συνεργασίας με ακαδημαϊκά Ιδρύματα της περιοχής οι οποίες διευρύνουν τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό ορίζοντα των μελών της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας», ανέφερε ο πρύτανης του ΑΠΘ, ενώ ο πρύτανης του Fan S. Noli της Κορυτσάς μετέφερε το έντονο ενδιαφέρον «των συναδέλφων όλων των σχολών του Πανεπιστημίου μας για να συνεργαστούμε με το Αριστοτέλειο εξαιτίας και της γεωγραφικής εγγύτητας, αλλά και γιατί είναι γνωστό πόσο σημαντικό είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο».

Σχετικά άρθρα: