Εφόσον δεν υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης…η πλατφόρμα ποτέ δεν άνοιξε

Εφόσον δεν υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης…η πλατφόρμα ποτέ δεν άνοιξε

ΑΙΧΜΕΣ

Του Σπύρου Τσιάβου

Σχετικά με την πολυσυζητημένη πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης για το πολυπόθητο επίδομα των κατακαημένων υπερήλικων Βορειοηπειρωτών

Η ενημέρωση γίνεται βάσει στοιχείων που προκύπτουν από επαφές με αρμοδίους υπαλλήλους σε επίσημα γραφεία.

Σήμερα μας ενημερώνουν ότι η πλατφόρμα δεν έχει μπει ακόμα σε λειτουργία;!

Υπάλληλος ανάλογου γραφείου, αρμόδιος για τις αιτήσεις, δηλώνει ότι, δεν υπάρχει πρόσβαση στο σύστημα, γιατί δεν έχουν σταλεί από το κέντρο οι κωδικοί πρόσβασης (;!)

Την ίδια ενημέρωση έχουμε κι από αρμόδιο υπάλληλο σε γραφείο του ΟΠΕΚΑ της Περιφέρειας Μακεδονίας, ότι «δεν έχουμε κωδικούς πρόσβασης και δεν γίνονται οι αιτήσεις».

Ίδια απάντηση από δύο βασικά επίσημα γραφεία: «δεν έχουμε κωδικούς πρόσβασης» θα πει ότι η πλατφόρμα ποτέ δεν άνοιξε. Δεδομένο στοιχείο είναι ότι η πλατφόρμα μόνο «ανέβηκε».

Σε συνέχεια επικοινωνήσαμε με το πολιτικό γραφείο του υπουργού, κυρίου Χατζιδάκη κι ενημερώσαμε τη γραμματεία για το εμπόδιο που προκύπτει. Μας διαβεβαίωσε ότι θα μεταφέρει το πρόβλημα, την ανησυχία μας.

Ενώ, αν χρειάζεται μετάφραση η βεβαίωση που αποκομίζει ο ενδιαφερόμενος από την Αλβανία, απαντάμε. Ναι χρειάζεται.  Προφανώς και πρέπει να είναι μεταφρασμένη.

Σχετικά άρθρα: