Έφυγε ο ΠΕΛΕ – ο πρώτος από τους μέγιστους

Έφυγε ο ΠΕΛΕ – ο πρώτος από τους μέγιστους

Έφυγε εκείνος που, μόνο από τα 4 γράμματα του ονόματός του, αναγνώριζαν παντού στη γη το ποδόσφαιρο.

Έφυγε ο Πελέ, που στο πρόσωπό του το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός κατέδειξαν την υπέροχη δύναμη να ενώνουν τους λαούς! Έφυγε ο πρώτος από τους μέγιστους! Όχι, δεν έφυγε! Θα είναι πάντα εδώ.

Από το facebook

Σχετικά άρθρα: