Επίκαιρη ερώτηση Κακλαμάνη για την καθυστέρηση χορήγησης του Επιδόματος Ανασφάλιστων Υπερηλίκων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών

Επίκαιρη ερώτηση Κακλαμάνη για την καθυστέρηση χορήγησης του Επιδόματος Ανασφάλιστων Υπερηλίκων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών

Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, Βουλευτής Α΄ Αθηνών και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής κατέθεσε σήμερα στην Βουλή επίκαιρη ερώτηση προς στους συναρμόδιους Υπουργούς που αφορά την καθυστέρηση χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων από την Βόρειο Ήπειρο.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του ερωτήματος:

ΠΡΟΣ:

1.Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

-Υπόψη της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας. Δόμνας -Μαρίας Μιχαηλίδου.

2.Τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.

Στις 30 Ιουλίου 2022 δημοσιεύθηκε στο υπ ́αριθμ. 4089 τεύχος B ́ΦΕΚ σχετική Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Επικρατείας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά τη διαδικασία χορήγησης επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της παραπάνω ΚΥΑ η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους που διαμένουν στην Ελλάδα, υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), για τον σκοπό χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε ομογενείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.

Την ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή διαχειρίζεται, συντηρεί και αναβαθμίζει από την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μέσω της εφαρμογής αυτής, διενεργούνται οι κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α` 30) απαιτούμενες διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων δημόσιων αρχών, για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος, διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος και εκδίδονται πράξεις χορήγησής του, ανάκλησης των πράξεων χορήγησης ή απόρριψης της σχετικής αίτησης, δημιουργείται μητρώο δικαιούχων, διαμορφώνονται οι καταστάσεις πληρωμής του επιδόματος, προσδιορίζονται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και διενεργούνται οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί ποσών.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η προαναφερομένη ηλεκτρονική εφαρμογή με αποτέλεσμα να μην έχει εκκινήσει η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων στα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας. Οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, αποτελούν ένα βασανισμένο και ταλαιπωρημένο τμήμα του Ελληνισμού, στο οποίο η Πολιτεία μας είναι απαραίτητο να σταθεί πλάι τους, να στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τουςκαι να διορθώνει τυχόν καθυστερήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

-Που οφείλεται η καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.); Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της;

ΑΘΗΝΑ 20-2-2023Ο

ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Σχετικά άρθρα: