Έτσι κυλούσε ο χρόνος κάποτε στα μέρη μας…

Έτσι κυλούσε ο χρόνος κάποτε στα μέρη μας…

Με καλή διάθεση και παρέα, ο χρόνος κυλούσε διαφορετικά. Σωτήρα: 1930-1933

Φωτογραφικό Αρχείο Γιώργου Βάσσου

[Η φωτογραφία δημοσιεύεται για πρώτη φορά. Εντάσσεται στο υπό έκδοση λεύκωμα (1ος τόμος) με φωτογραφίες του Γεωργίου Βάσσου]

Σχετικά άρθρα: