Γιατί δεν τοποθετήθηκε πινακίδα στην διασταύρωση που σε οδηγεί στην περιοχή του Ελευθεροχωρίου

Γιατί δεν τοποθετήθηκε πινακίδα στην διασταύρωση που σε οδηγεί στην περιοχή του Ελευθεροχωρίου

Του Χρήστου Τσαλίκη

Όχι δεν τοποθετήθηκε πινακίδα, αλλά ξηλώθηκε και η υπάρχουσα

Την περασμένη εβδομάδα επισκεφτήκαμε την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την γενέτειρα μας! Με την ευκαιρία αυτή κάναμε και την απογραφή.

Πέρα από τα πολλά δυσάρεστα, αυτό που μας παρέσυρε περισσότερο την προσοχή, είναι το πιο κάτω γεγονός:

Στο δρόμο από το Δέλβινο και μέχρι τους Αγίους Σαράντα, στις διακλαδώσεις που σε οδηγούν σε χωριά, είναι τοποθετημένες πινακίδες με την ονομασία του κάθε χωριού, όπως: VLLAHAT, BAMATAT, BAJKAJ, STJAR, BURONJË…  

Όμως, αυτό το οποίο μας έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι το γεγονός ότι στην έξοδο της πόλης του Δελβίνου, που ο δρόμος σε βγάζει στην Μουζίνα, υπάρχει μια διακλάδωση η οποία σε οδηγεί στην περιοχή του Ελευθεροχωρίου, και συγκεκριμένα στα χωριά: Κακοδίκι, Ελευθεροχώρι και Βάρφαϊ.

Προς έκπληξή μας, σε αυτό το σημείο δεν είχε τοποθετηθεί  καμιά απολύτως πινακίδα, για προσανατολισμό. Σαν να μην υπάρχει ζωή παραπέρα. Μα ο χωματόδρομος σε βγάζει σε χωριά. Γιατί έγινε αυτή η απαράδεχτη πράξη άραγε;

Πινακίδα σαν και αυτές, που σε οδηγούν στα προαναφερόμενα χωριά, σε συγκεκριμένο σημείο το 2009 είχε τοποθετήσει πινακίδα ο σύλλογος ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΤΩΝ. Μετά από 10 χρόνια ξηλώθηκε κι αγνοείται η τύχη της. Μπορεί να λειτουργεί ως θυροπούλα σε καλύβα, αντικαταστεί τη λιάσα, είτε να είναι πεταμένη πάνω σε κανέναν φράχτη.

Σχετικά άρθρα: