Η Αθήνα επίσημα λέει: “Τέλος στα παιγνίδια του Ράμα”

Η Αθήνα επίσημα λέει: “Τέλος στα παιγνίδια του Ράμα”

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων της Ε.Ε. (COREPER), η Ελλάδα κατέθεσε γραπτή δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι το ζήτημα της ορκωμοσίας του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας θα αποτελέσει προϋπόθεση για το μέλλον της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  • Επιπλέον, αναφέρει ότι στο εξής για την Αθήνα το ζήτημα της ένταξης της Αλβανίας στην Ε.Ε. θα θεωρείται συνδεδεμένο με τη στάση που θα επιδείξουν τα Τίρανα στην υπόθεση Μπελέρη, την οποία η ελληνική πλευρά θεωρεί ως απόδειξη παραβίασης των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ένα κράτος που είναι υποψήφιο προς ένταξη στο μπλοκ.

Η εν λόγω δήλωση συνοδεύει την επιστολή, η οποία εγκρίθηκε και αποστέλλεται στα Τίρανα αποτελώντας –καθαρά διαδικαστικά– το πρώτο βήμα έναρξης των διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε. για πέντε θεμελιώδη κεφάλαια.

Σχετικά άρθρα: