Η κατάσταση στην κλωστοϋφαντουργία της Αλβανίας επιδεινώνεται

Η κατάσταση στην κλωστοϋφαντουργία της Αλβανίας επιδεινώνεται

Η κλωστοϋφαντουργία της χώρας απασχολεί πάνω από 150.000 άτομα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων να είναι γυναίκες, σε 1.034 επιχειρήσεις.

Όμως οι εκπρόσωποι του κλάδου που συγκεντρώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Κλωστοϋφαντουργίας στα Τίρανα το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω των τιμών της ενέργειας, της υποτίμησης του ευρώ στην τοπική αγορά, των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και του αυξημένου ανταγωνισμού από την Ασία.

Ο Edvin Prençe, πρόεδρος της ένωσης ProExport Albania, αναφέρει ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης του τομέα.

«Ο τομέας της κατασκευής ενδυμάτων και υποδημάτων αντιμετωπίζει ήδη πολλά προβλήματα, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς η τιμή έχει ήδη καθοριστεί στα 18,8 λεκ και ακόμη δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η κατάσταση μετά την 1η Ιανουαρίου 2023». Οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν μετά το τέλος του έτους, ανάλογα με το πόσο η κυβέρνηση πρέπει να επιδοτήσει τις επιχειρήσεις και την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Υποστήριξε ότι ένα άλλο πρόβλημα σχετίζεται με τις σημαντικές διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπου το ευρώ πέφτει και το λεκ ενισχύεται συνεχώς.

«Για τις επιχειρήσεις που είναι εξαγωγείς, όπως ο τομέας μας, ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% των προϊόντων «Made in Albania», αυτό επιφέρει μείωση των κερδών και της ρευστότητας στις επιχειρήσεις του τομέα. Χιλιάδες ευρώ χάνονται μόνο λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας», δήλωσε.

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό από το εξωτερικό, οι ασιατικές εταιρείες έχουν χαμηλότερο εργατικό κόστος, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να μειώσουν τις αλβανικές τιμές.

«Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι η αντιμετώπιση του σκληρού και αθέμιτου ανταγωνισμού από τις ασιατικές χώρες, που καθιστά τους τοπικούς παραγωγούς άνισους. Σε πολλές χώρες, το εργατικό δυναμικό είναι φθηνότερο και οι πολιτικές στήριξης και φορολογίας είναι πιο δίκαιες και φθηνότερες. Και οι Αλβανοί καταναλωτές συχνά επιλέγουν να αγοράζουν προϊόντα από τρίτες χώρες και όχι αυτά που παράγονται στις χώρες μας», δήλωσε ένας άλλος ενδιαφερόμενος, ο Agim Shahini, πρόεδρος της Κοσοβάρικης Συμμαχίας Επιχειρήσεων.

Ο Prence πρόσθεσε ότι στην Αλβανία, υπάρχουν 25.000 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα που δεν μπορούν να καλυφθούν με ειδικευμένους ή ακόμη και εκπαιδευόμενους εργαζόμενους. Αυτό οφείλεται στη μετανάστευση, αλλά και στην έλλειψη ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να εργαστούν σε εργοστάσια ή για ελάχιστους μισθούς.

Από: euractiv.gr

Σχετικά άρθρα: