Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής και ο διπλός ρόλος της «Ηπειρωτικής Εστίας»

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής και ο διπλός ρόλος της «Ηπειρωτικής Εστίας»

Του Μιχάλη Χαρ. ΜΑΝΟΥ

Ένα τεράστιο εθνικό κεφάλαιο έχει αποταμιευμένο στην μεγάλη υπερατλαντική δημοκρατία η ενιαία Ήπειρος. Είναι τα ξενιτεμένα παιδιά της, οι «αιώνιοι Ήπειρώται» για τους οποίους δικαιούται να σεμνύνεται η στενότερη πατρίδα τους και η Ελλάδα γενικότερα.

Φίλεργοι, σεμνοί, αγιάτρευτα ποτισμένοι μ’ έναν υπέροχο ηπειρωτισμό και γεμάτοι θεληματικότητα στις επιδιώξεις των, αντιδρούν περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα μεταναστών στην τεράστια αφομοιωτική δύναμη της Αμερικανικής συμπολιτείας και κατορθώνουν να διατηρούν άθικτη την ηπειρωτικήν τους οντότητα.

Ακριβώς γι’ αυτό αποτελούν για την Ήπειρο το μεγάλο, ηθικά ενεργητικό της στο εξωτερικό που θα μπορούσε, αξιοποιούμενο με τη συνεχή επαψή και τη στενή συνεργασία, ν’ αποτελέσει το βάθρο για τη δη­μιουργία μιας καλύτερης ηπειρωτικής αύριον.

Οι απόδημοι αυτοί Ηπειρώται, συγκροτημένοι σε συλλόγους και σωμα­τεία και ενταγμένοι στην Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής, με τη νεοεκλεγείσα λαμπρή ηγεσία της, αγωνίζονται με πίστη και ενθουσιασμό και για την προώθηση των προβλημάτων που αντιμε­τωπίζει μεταπολεμικά η ελεύθερη Ήπει­ρος. Αλλά, κυριώτατα, και για την από­δοση της μαρτυρικής Βόρειας Ηπείρου στην Ελλάδα.

Είναι δε γνωστό ότι στις ενέργειές τους -και όχι σ’ εκείνες της νωθρής ελληνικής διπλωματίας- οφείλονται τα ψηφίσματα του Κογκρέσου για το Βορειοηπειρωτικό και η κάποια κατα­τόπιση της αμερικανικής κοινής γνώμης επάνω στο σοβαρότατο αυτό εθνικό θέμα.

Η «Ηπειρωτική Εστία» με το αναμφι­σβήτητο κύρος της ανάμεσα στους σκεπτόμενους Έλληνας, διεξάγει κι αυτή τον ίδιο διπλό αγώνα: Της πνευματι­κής και υλικής ανορθώσεως της ελευθέρας Ηπείρου, και της δικαιώσεως του εθνικού αιτήματος επί του αλυτρώτου τμήματός της. Γι’ αυτό αισθάνεται ευτυχής εξαίρουσα την εθνική δράση των οργανωμένων Ηπειρωτών της Αμερικής και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την αναγνώριση της πνευματικής προσπάθειάς της και για τις θερμές σ’ αυτή εκδηλώσεις του 8ου Συνεδρίου της Ομο­σπονδίας των, που συνήλθε τελευταία στη Νέα Υόρκη.

Στο εξώφυλλο: Ο Μιχάλης Χαρ. Μάνος σε ώρα εργασίας στα γραφεία του περιοδικού.

Από την «Ηπειρωτική Εστία»,  αρ 21 / 1954

Σχετικά άρθρα: