Η συμβουλή ενός βετεράνου προς τους Βορειοηπειρώτες αδελφούς

Η συμβουλή ενός βετεράνου προς τους Βορειοηπειρώτες αδελφούς

Νικόλαος Δ. Κανέλλος

Πρώην Πρέσβης της Ελλάδας

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 ξεκίνησε η απογραφή πληθυσμού στην Αλβανία

Θα ολοκληρωθεί στις 27 Οκτωβρίου 2023

Οι αλβανικές κυβερνήσεις διαχρονικά περιορίζουν τον αριθμό και την γεωγραφική εξάπλωση του γηγενούς Ελληνικού Ηπειρωτικού πληθυσμού.

Αν εμείς είμαστε το περιούσιο κομμάτι, πρέπει να επιδιώκουμε σταθερά την Αλήθεια.

Πρέπει λοιπόν να εργαστείτε και κυρίως να την περιφρουρήσετε παρά τις όποιες αντιξοότητες.

Εμείς στην Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, πρέπει να βοηθήσουμε τους Ηπειρώτες, τους ανθρώπους μας που κατοικούν στην επικράτειά της, να κατανοήσουν τη σημασία της και να τους επισημάνουμε το πόσο σπουδαίο είναι η ειλικρινής και γενναία απάντηση ειδικά στα ερωτήματα 173, 174 και 175, που αφορούν την εθνική καταγωγή, το θρήσκευμα και την μητρική γλώσσα

Μην επαναπαυτούμε ούτε να επαναλάβουμε τα σοβαρά λάθη του παρελθόντος.

Να γίνουμε πνευματικά και κοινωνικά πιο επιθετικοί.

Πνευματικά και κοινωνικά σε μια μάχιμη κοινωνία, χωρίς αφέλεια και χαλαρότητα.

Αμπελάκια 24.9.23

Σχετικά άρθρα: