Με ελληνική τεχνογνωσία οι δημοπρασίες στο Χρηματιστήριο Ενέργειας της Αλβανίας

Με ελληνική τεχνογνωσία οι δημοπρασίες στο Χρηματιστήριο Ενέργειας της Αλβανίας

Αλβανοϊταλική συνεργασία για δίκτυα μεταφοράς και διανομής

Στις 11 και 12 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες ζωντανές δημοπρασίες στο Αλβανικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ALPEX), η λειτουργία του οποίου έχει ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα, όπως έχει γράψει το energypress.

Υπενθυμίζεται ότι την πλατφόρμα εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας του ALPEX ανέπτυξε κοινοπραξία αποτελούμενη από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (HELLENIC ENERGY EXCHANGE S.A), την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ENEX CLEARING HOUSE) και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (HELLENIC EXCHANGES–ATHENS STOCK EXCHANGE S.A), που ανέλαβε το έργο κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού.

Η ελληνική κοινοπραξία παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας των συναλλαγών και έχει εγγυηθεί την οργάνωση της ενδοημερήσιας και προ-ημερήσιας αγοράς ενέργειας της Αλβανίας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο, καθώς και τη μελλοντική συγχώνευση των αγορών ενέργειας Αλβανίας και Κοσσόβου.  

Η αλβανική κυβέρνηση εκτιμά ότι το ALPEX θα συμβάλλει στην προσέλκυση νέων επενδύσεων σε δίκτυα παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε Αλβανία και Κόσσοβο.

energypress.gr / Γιάννα Παπαδημητρίου

Σχετικά άρθρα: