Με την Πρόξενο της Αλβανίας συναντήθηκε ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Με την Πρόξενο της Αλβανίας συναντήθηκε ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των ακαδημαϊκών δεσμών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τα πανεπιστήμια της Αλβανίας, συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε ο πρύτανης του ΑΠΘ Χαράλαμπος Φείδας με την πρόξενο της Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη Erida Dobrushi.

Το Αριστοτέλειο διατηρεί ενεργές Συμφωνίες και Μνημόνια Επιστημονικής Συνεργασίας, με τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αλβανίας και συγκεκριμένα με τα «”Fan Noli” University of Korca», «Agricultural University of Tirana», «Polytechnic University of Tirana» και «University of Tirana».

Οι επιστημονικές συνεργασίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τις ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών φοιτητών, την από κοινού εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων κ.ά. Επιπλέον, με το Πανεπιστήμιο «”Fan Noli” University of Korca» έχουν πραγματοποιηθεί δύο Θερινά Σχολεία τα τελευταία δύο χρόνια.

Επιπρόσθετα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αλβανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility, από το έτος 2015. Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με 8 πανεπιστημιακά ιδρύματα και είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα.

 *Πηγή φωτο: ΑΠΘ

analitis.gr

Σχετικά άρθρα: