Ο άνθρωπος πάντα απαιτεί και πάντα κάτι του λείπει

Ο άνθρωπος πάντα απαιτεί και πάντα κάτι του λείπει

Τρεις φίλοι: ο Νίκος Σταμούλης, ο Χρήστος Ντρίτσος και ο Πέτρος Νέκος, φωτογραφισμένοι στο τρίγωνο της Δερβιτσάνης σε δύσκολη εποχή, που ξεκουμπήθηκε μια για πάντα.

Όμως και ετούτη τώρα, έχει πληθώρα από παράλογα.

Θα πεις εσύ ότι και να του προσφέρεις του ανθρώπου, ποτέ δεν ικανοποιείται. Πάντα απαιτεί και πάντα κάτι του λείπει.

Σχετικά άρθρα: