Οι Έλληνες οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην ΕΕ

Οι Έλληνες οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην ΕΕ

Οι περισσότερες ώρες εργασίες καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,8 ώρες την εβδομάδα), τη Ρουμανία (39,5), την Πολωνία (39,3) και τη Βουλγαρία (39,0). Οι χαμηλότερες καταγράφηκαν στην Ολλανδία (32,2 ώρες), την Αυστρία (33,6) και τη Γερμανία (34,0).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2023  οι πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για άτομα ηλικίας 20-64 ετών στην κύρια εργασία τους, στην ΕΕ, ήταν κατά μέσο όρο 36,1 ώρες.

Στην ΕΕ το 2023, οι άνδρες που δούλευαν πλήρη απασχόληση εργάζονταν 39,8 ώρες εβδομαδιαίως, σε σύγκριση με 37,8 ώρες για τις γυναίκες της ίδιας ομάδας.

Για τις γυναίκες, η μεγαλύτερη εβδομάδα εργασίας καταγράφηκε στη Ρουμανία (39,5 ώρες), τη Λετονία (39,4) και την Ελλάδα (39,3). Η συντομότερη εργάσιμη εβδομάδα καταγράφηκε στην Ολλανδία (35,2 ώρες), στη Φινλανδία (35,7) και στην Ιρλανδία (36,5).

Όσον αφορά τους άνδρες, 7 χώρες της ΕΕ εμφανίζουν εργάσιμη εβδομάδα μεγαλύτερη από 40 ώρες κατά μέσο όρο και συγκεκριμένα η Ελλάδα (42,5 ώρες την εβδομάδα), η Κύπρος (41,3) και η Πολωνία (41,1).

Αντίθετα, οι άνδρες με πλήρη απασχόληση εργάζονταν λιγότερες ώρες την εβδομάδα στη Φινλανδία και το Λουξεμβούργο (38,4 ώρες ο καθένας) καθώς και στις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία (38,8 ώρες ο καθένας).

Σχετικά άρθρα: