Πολιτικοί πρόσφυγες από την Αλβανία (Βορειοηπειρώτες)

Πολιτικοί πρόσφυγες από την Αλβανία (Βορειοηπειρώτες)

Γιάννινα 1947 ή 48.

Πολιτικοί πρόσφυγες από την Αλβανία (Β.Η./τες) σε τολ (λυόμενο) χωρισμένο με σανίδες σε δωμάτια (1για κάθε οικογένεια).

Τα περισσότερα τολ είχαν στηθεί στον σημερινό συνοικισμό «Καλλιθέα».

Παρατηρητής της Ειδικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαλκάνια, μιλάει με μια οικογένεια προσφύγων, μεταξύ 1947-1951.

Ευχαριστούμε θερμά τον Φίλιππο Γιωβάννη για τις αξιόλογες επιλογές του!

Σχετικά άρθρα: