Στην Αλβανία ούτε διευθυντές βρίσκεις για τη δημόσια διοίκηση

Στην Αλβανία ούτε διευθυντές βρίσκεις για τη δημόσια διοίκηση

Ορισμένες θέσεις εργασίας στην Αλβανία που απαιτούν εξειδίκευση σε έναν συγκεκριμένο τομέα, είναι δύσκολο να καλυφθούν ακόμη και στη δημόσια διοίκηση.

Πρόκειται για ένα αδιέξοδο για το οποίο έχει σημάνει συναγερμός εδώ και αρκετά χρόνια, όπου διάφορα παραρτήματα στα πανεπιστήμια ξεμένουν από φοιτητές, προειδοποιώντας για βαθιά κρίση στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Εκτός από την αδυναμία εύρεσης εργαζομένων με ειδικά προσόντα σε συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές, έχει προκύψει η κατάσταση σε μικρές περιφέρειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλήρωση κατά 78% των κενών θέσεων επηρεάστηκε από τους εξής λόγους: την έλλειψη υποψηφίων με πτυχίο πανεπιστημίου στο προφίλ των γεωπονικών, κτηνιατρικών, ζωοτεχνικών, μηχανικών, φυσικών, περιβαλλοντικών επιστημών κ.λπ. Την έλλειψη υποψηφίων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, όπως «διδακτορικά» στα κέντρα μεταφοράς γεωργικής τεχνολογίας, το Ινστιτούτο Ασφάλειας Τροφίμων και Κτηνιατρικής, κ.λπ. Τη γεωγραφική θέση των θέσεων εργασίας, σε πόλεις όπως: στο Μπαλς, στη Σκόδρα, στην Πούκα, στη Λιούσνια, στο Πόγραδετς, στο Αργυρόκαστρο, κ.λπ. Τη φύση της θέσης εργασίας: έλεγχοι, προμήθειες, χρηματοοικονομικός-εκτελεστικός υπάλληλος.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω προέκυψε ότι έχουν κλείσει 337 θέσεις εργασίας της κατηγορίας: στελέχη, χαμηλής και μεσαίας διοίκησης χωρίς επιτυχόντες.

Σχετικά άρθρα: