Στην Ελλάδα το 26% των νέων απειλείται από τη φτώχεια

Στην Ελλάδα το 26% των νέων απειλείται από τη φτώχεια

Στα Βαλκάνια καταγράφονται τα μεγαλύτερα ποσοστά σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης μεταξύ των νέων ηλικίας 15-29 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για το 2021.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό σημαντικής υλικής και κοινωνικής στέρησης (SMSD) είναι ένας δείκτης που δείχνει την επιβεβλημένη έλλειψη απαραίτητων και επιθυμητών αντικειμένων για μια επαρκή διαβίωση. Ο δείκτης κάνει διάκριση μεταξύ ατόμων που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα συγκεκριμένο αγαθό, υπηρεσία ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που βιώνει αναγκαστική έλλειψη τουλάχιστον 7 από τα 13 είδη στέρησης τόσο σε επίπεδο νοικοκυριού, όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Ειδικότερα, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό των νέων που υπέστησαν σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις το 2021 καταγράφηκε στη Ρουμανία (23,1%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (18,7%) και την Ελλάδα (14,2%).

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό ήταν μικρότερο από 3% σε 11 από τα 26 μέλη της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία: Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σουηδία, Κύπρος, Τσεχία, Ολλανδία, Κροατία, Σλοβενία, Φινλανδία, Αυστρία και Εσθονία.

Συνολικά στην ΕΕ το 2021, το ποσοστό των νέων που στερήθηκε ήταν 6,1%, ενώ το ποσοστό για τον συνολικό πληθυσμό ανήλθε στο 6,3%.

Το 2021, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ ήταν υψηλότερο για τους νέους ηλικίας 15-29 ετών από ό,τι για το συνολικό πληθυσμό (20,1% έναντι 16,8%).

Σημειώνεται ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι, σύμφωνα με τη Eurostat, το μερίδιο των ατόμων με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60% του μέσου εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτός ο δείκτης δεν μετρά τον πλούτο ή τη φτώχεια, αλλά το χαμηλό εισόδημα σε σύγκριση με άλλους κατοίκους μιας χώρας, το οποίο δεν συνεπάγεται απαραίτητα χαμηλό βιοτικό επίπεδο.

Στην Ελλάδα κοντά στον κίνδυνο της φτώχειας βρίσκεται το 26% των νέων, έναντι 19% του συνολικού πληθυσμού.

Στην ΕΕ, το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των δύο παρατηρείται στη Δανία (12,3% του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας έναντι 25,6% των νέων) και στη Σουηδία (15,7% έναντι 24,6%).

Ωστόσο, σε οκτώ χώρες της ΕΕ, οι νέοι κινδυνεύουν λιγότερο από τη φτώχεια από ό,τι ο συνολικός πληθυσμός. Οι πιο αξιοσημείωτες διαφορές παρατηρήθηκαν στη Λετονία (23,4% του συνολικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με το 17,0% των νέων), στη Μάλτα (16,9% έναντι 11,3%), στην Εσθονία (20,6% σε σύγκριση με 15,7%) και στην Κροατία ( 19,2% έναντι 14,7%).

Σχετικά άρθρα: