Στην κορυφή η Αλβανία με το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στην περιοχή

Στην κορυφή η Αλβανία με το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στην περιοχή

Κάθε νέο έτος στην Αλβανία επιδεινώνονται οι δείκτες γονιμότητας σε σχέση με την Ευρώπη, και η χώρα κατατάσσεται στην κορυφή των χωρών με το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων.

Σύμφωνα με μια κατάταξη που δημοσίευσε η Eurostat για το 2021, η Αλβανία κατέλαβε την τέταρτη θέση στην Ευρώπη μετά τη Μάλτα, την Ισπανία και την Ιταλία με 1,31 παιδιά ανά γυναίκα.

Ο δείκτης γονιμότητας, που δείχνει τον μέσο αριθμό παιδιών που αναμένεται να γεννηθούν από μια γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, έχει επιδεινωθεί ραγδαία τα τελευταία 30 χρόνια, με μείωση περίπου 4 φορές.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Αλβανία έχει το χαμηλότερο επίπεδο γονιμότητας στην Περιφέρεια. Ακόμη και η Σερβία, η οποία είχε τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στην περιοχή, δεν έχει επιδεινωθεί. Το 2021, το ποσοστό γονιμότητας στη Σερβία ήταν 1,52 και παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης, το Μαυροβούνιο και η Βόρεια Μακεδονία κατατάχθηκαν καλύτερα από την Αλβανία.

Η αναβολή της ηλικίας γάμου, οι επαγγελματικοί στόχοι και σε πολλές περιπτώσεις η οικονομική αδυναμία, αναγκάζουν τις Αλβανίδες να γεννούν όλο και λιγότερα παιδιά.

Σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία του INSTAT, ο δείκτης συνθετικής γονιμότητας έπεσε στο 1,32 παιδιά ανά γυναίκα το 2021 από 1,34 παιδιά το 2020 και 1,36 το 2019. Το 2001, σύμφωνα με το INSTAT, ο δείκτης αυτός ήταν 2,1, ενώ τη δεκαετία του 1970 είχε τελειώσει.

Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να γεννηθούν 1312 παιδιά από 100 γυναίκες, από περίπου 210 παιδιά το 2001 και 500 παιδιά το 1970. Με αυτή την τάση, ο πληθυσμός της Αλβανίας θα υποστεί μη αναστρέψιμη μείωση, επειδή το ποσοστό γεννήσεων είναι ήδη πολύ χαμηλότερο από το ποσοστό αναπλήρωσης. Και οι γυναίκες αποτυγχάνουν να αντικαταστήσουν τον εαυτό τους.

Για να σταματήσει να μειώνεται ένας πληθυσμός, το ποσοστό γεννήσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Αλλά στην Αλβανία, εκτός από τη μείωση των ποσοστών γεννήσεων, ο αριθμός των θηλυκών μωρών μειώνεται ταχύτερα

Σχετικά άρθρα: