Σύμπτωση ή… η 22. Μαϊου;

Σύμπτωση ή… η 22. Μαϊου;

Του Πέτρου Μπερέτη

22. 5. 2000, στην φωτογραφία που δημοσιεύω, με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, οι κάτοικοι της περιοχής Θεολόγου, πορευόμαστε για το ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Σε αυτό το σημείο που είναι σήμερα η πέτρινη γέφυρα, στις 22. 5.1599, μας γράφει ο Μυστακίδης στον κατάλογο των ηγουμένων της Μονής Θεολόγου που δημοσίευσε (Εκκλησιαστική Αλήθεια, 18, 444 και 482-484,1898): “1591- Νεκτάριος έως το 1600, επί τάς ημέρας του αειμνήστου τούτου επεσκευάσθη (22 Μαϊου 1599) και η μεταξύ Μονής και Τσαρκουβίτσης γέφυρα.”

Κατά το Μυστακίδη (Φωνή της Ηπείρου, αριθ. φύλλου 451 της 2-11-1901), στο καθολικό της, για τρίτη φορά κτισμένης, το 1843, Μονής Θεολόγου, υπήρχε η επιγραφή: “Το στερέωμα των επί σόι πεποιθοτων στερέωσον Κύριε την εκκλησίαν ήν εκτισω τω Τιμίω σου αιματι. Ανηγέρθη ο πανσεπτος ούτος και περικαλλής ναός του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και ανωκοδομηθη εκ θεμελίων διά φιλοτιμου δαπάνης τού από Βλαχίας έλθοντος πανοσιωτατου προηγουμένου Αρσενίου Ιερομόναχου και διά τών ιδίων εξόδων του Ιερού Μοναστηριού και της βοήθειας των ευλογημένων χριστιανών ηγουμενευοντος του πανοσιωτατου εν Ιερομναχοις Καλλινίκου του από το χωριου Κομμάτων και επιτρετροπευοντος τού τιμιωτατου Αθανασίου Πράτσικα εκ χώρας Δροβιανης επί Γερμανού Πατριάρχου εξαρχουντος της Ιεράς Μονής ταύτης του πανιερωτατου Παραμυθίας, Αγαπίου καί εφημερεύοντος του ιερομονάχου Ευγενίου από το χωριό Αγίου Ανδρέου εν έτει 1843 κατά μήνα Μάϊον”.

Από: Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Μάλτσιανης.

Σχετικά άρθρα: