Τα κύρια προβλήματα στην Αλβανία: το κόστος ζωής και η διαφθορά

Τα κύρια προβλήματα στην Αλβανία: το κόστος ζωής και η διαφθορά

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα της κοινής γνώμης στην Αλβανία από το International Republican Institute (IRI) Center for Insights in Survey Research (CISR) αποκαλύπτει σημαντικές ανησυχίες για την οικονομία, τη διαφθορά και την τοπική διακυβέρνηση. Παρά αυτές τις προκλήσεις, οι περισσότεροι Αλβανοί συνεχίζουν να εκφράζουν την ισχυρή υποστήριξή τους στη δημοκρατική διακυβέρνηση.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 79% των ενηλίκων αναγνώρισε τις υψηλές τιμές και το κόστος ζωής ως το κορυφαίο ζήτημα της χώρας. Το 87% εκατό αναγνώρισε επίσης τη διαφθορά ως σοβαρό πρόβλημα στην Αλβανία.

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι το 53% των Αλβανών πιστεύει ότι οι δημοτικοί ηγέτες είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοί για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών.

Παρά αυτές τις ανησυχίες, η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το 78% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η δημοκρατία είναι η καλύτερη μορφή διακυβέρνησης. Επιπλέον, το 73% δήλωσε ότι είναι πολύ ή κάπως πιθανό να ψηφίσει στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Μαΐου.

«Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης οικονομικών ζητημάτων και ζητημάτων διαφθοράς με παράλληλη διατήρηση και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών στην Αλβανία», δήλωσε ο Paul McCarthy, διευθυντής της IRI για την Ευρώπη. «Είναι σημαντικό οι κυβερνητικοί ηγέτες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους Αλβανούς να οικοδομήσουν ένα λαμπρό μέλλον.»

Σχετικά άρθρα: