Τακτικοί χρήστες του διαδικτύου το 97% των νέων στην Αλβανία 

Τακτικοί χρήστες του διαδικτύου το 97% των νέων στην Αλβανία 

Περίπου το 97% των νέων στην Αλβανία είναι τακτικοί χρήστες του Διαδικτύου. Σύμφωνα με μελέτη του INSTAT, οι περισσότεροι από αυτούς λαμβάνουν δημόσιες υπηρεσίες διαδικτυακά, ενώ το 11% τις χρησιμοποιεί για διαδικτυακά μαθήματα και εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Ινστιτούτο Στατιστικής, η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σημειώνει το υψηλότερο ποσοστό χρήσης του διαδικτύου σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Περίπου το 97% των νέων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, σημειώνοντας αύξηση την περίοδο 2019-2021, και στην ηλικιακή ομάδα 16-29 ετών.

Όμως η χρήση του διαδικτύου έχει αυξήσει την ενδυνάμωση των νέων, επιτρέποντας μια πιο ενεργή συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Το 2021, περίπου το 45% των νέων εξέφρασαν τις απόψεις τους για διάφορα θέματα που συζητήθηκαν online.

Η διαδικτυακή μάθηση είναι μια αυξανόμενη τάση στη χρήση του Διαδικτύου.

Το 2021, το 11% των νέων 16-24 ετών ολοκλήρωσε διαδικτυακά μαθήματα χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, σε σύγκριση με 4,2% το 2019.

Στις μέρες μας, είναι συνηθισμένη η πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω ψηφιακών μέσων. Οι νέοι που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να διαβάσουν σελίδες ειδήσεων, περιοδικά ή εφημερίδες αποτελούν σχεδόν το 70% της σχετικής ηλικιακής ομάδας.

Euronews Albania / ertnews.gr

Σχετικά άρθρα: