Θωμάς Παν. Μπαλκώνης

Θωμάς Παν. Μπαλκώνης

Ο Θωμάς Μπαλκώνης του Παναγιώτη γεννήθηκε στο χωριό Κάτω Λεσινίτσα της επαρχίας του Θεολόγου των Αγίων Σαράντα το 1940.

Τελείωσε το 7τάξιο σχολείο του χωριού του, μετά το τεχνικό λύκειο για βοηθός γιατρού στα Τίρανα. Συνέχι­σε τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων, στην Ιατρική Σχολή, απ’ όπου αποφοίτησε το 1963 με το πτυχίο του Γενικού Ιατρού. Το 1971 πήρε την ειδικότητα του Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου. Αργότε­ρα έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο νοσοκομείο Αφρο­δίσιων και Δερματικών παθήσεων της Θεσσαλονίκης.

Εργάστηκε στο αγροτικό νοσοκομείο του Θεολόγου, στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο των Αγίων Σα­ράντα (1967-1980), ήταν Διευθυντής στη Διεύθυνση Υγιεινής και Επιδημιολογίας των Αγίων Σαράντα, ήταν επιθεωρητής δημόσιας υγείας στο Υπουργείο Υγείας, 1984-1989, εργάστηκε στο ανοιχτό Πολυϊατρείο Πολυκλινικής Τιράνων (1989-1997), στο ανοιχτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου Αθη­νών από το 1998 έως το 2013.

Στη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότη­τας συνεισέφερε θετικά στο σύστημα υγείας από τα καθήκοντα του ως διευθυντής και προϊστάμενος σε πε­ριφερειακά και κεντρικά ιδρύματα των οργάνων και υπηρεσιών υγείας.

Είναι μέλος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας από το 1993, μέλος της Δερμα­τολογικής Εταιρείας Αλβανίας, μέλος της Μη Κυβερνητι­κής Οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου της Ελληνικής Αντιπροσωπείας από το 1997, απ’ όπου του δίνεται η ευκαιρία να συνεισφέρει μαζί με τους συνεργάτες του με το ανθρώπινο έργο του στους συμπατριώτες του και όχι μόνο.

Στην άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα, έχει εκπο­νήσει και αρκετές επιστημονικές μελέτες, τις οποίες δη­μοσίευσε στον περιοδικό επιστημονικό ιατρικό τύπο και παρουσίασε σε ιατρικά συνέδρια, μερικές εκ των οποίων βραβεύτηκαν από τις επιστημονικές επιτροπές των συ­νεδρίων αυτών.

Σχετικά άρθρα: