Τι σημαίνει  καζάν – καζάν;

Τι σημαίνει  καζάν – καζάν;

Του Δρα Δημ. Σταθακόπουλου 

To kazgan / καζγκάν “σκαμμένο μέρος, λάκκος” [Divan-i Lugat-it Türk ( έτος:1070)] και το
kazğan / καζάν “μεγάλο χάλκινο δοχείο” [TDK, Tarama Sözlüğü (πριν από το έτος 1300)], προέρχονται από ένα πρωτοΤουρκικό ρήμα Kaz ( σκάβω).

Η έκφραση kazan – kazan, σήμαινε πως, θα φάω από το Καζάνι (λέβητα) σου που μαγειρεύεις, κι εσύ θα φας από το δικό μου Καζάνι. Έτσι θα είμαστε και οι δύο χορτάτοι και πάτσι, κοινώς αμφότεροι κερδισμένοι, ή αν μη τι άλλο, όχι χαμένοι. Θα έχουμε μοιραστεί κάτι από την τροφή (βιός) ο ένας του άλλου.
Δεν προσδιορίζεται όμως στην έκφραση kazan – kazan, η ποσότητα που θα φάει ο ένας από το Καζάνι/ λέβητα του άλλου και ποιο είναι το σημείο κορεσμού, ενός εκάστου για να θεωρηθεί πως χόρτασαν και πάτσισαν.
Paradigma – που λένε κι οι Τούρκοι:
αν ο ένας δεν πεινά, δεν διεκδικεί, δεν πεινά πολύ, ή έχει μικρό στομάχι και ο άλλος (αντισυμβαλλόμενος) πεινάει πολύ, ή έχει μεγάλο στομάχι και δεν χορταίνει εύκολα, τελικά η μοιρασιά kazan – kazan θα είναι ισόποση; ή εξαρτάται από τις ορέξεις του καθενός;
Στους νεότερους χρόνους το kazan μεταφράζεται ως Κέρδος και το kazan – kazan, ως win – win, ήτοι ως κέρδος αμφοτέρων των πλευρών, 50%-50% .
Πόσο σίγουροι είμαστε για το πως το εννοεί ο Τ.Π;
Το εννοεί με την παλαιοτουρκική έννοια; ή την οθωμανική; ή τη νεότερη;
Και στο τέλος τέλος , η Ελλάδα διεκδικεί κάτι από το kazan / λέβητα του Τ.Π;
Σαφώς όχι. Άρα τι θα μοιραστεί kazan – kazan;
Μήπως ο Τ.Π έρχεται μόνο να φάει από το δικό μας kazan (λέβητα/ βιός) χωρίς να προσφέρει κάτι από το δικό του kazan;
αφού και η Ελλάδα, δεν διεκδικεί κάτι από το Τουρκικό kazan-ı

militaire.gr

Σχετικά άρθρα: