Υπεγράφη από την Αλβανία και την Ιταλία η συμφωνία για την αναγνώριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Υπεγράφη από την Αλβανία και την Ιταλία η συμφωνία για την αναγνώριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα από την Αλβανία και την Ιταλία για την αναγνώριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, τα μέλη των οικογενειών τους και όλα τα άτομα που μπορούν να ζητήσουν περιόδους ασφάλισης στην Ιταλία ή την Αλβανία, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.

Ο Αλβανός πρέσβης στην Ιταλία είπε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν απλές αλλά περίπλοκες.

Η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομίας, Πολιτισμού και Καινοτομίας, Όλτα Μαντζάνι, έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία αυτή. Είπε ότι μια τέτοια συμφωνία περιλαμβάνει τους κύριους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης όπου οι πολίτες των δύο χωρών θα μπορούν να επωφελούνται από ορισμένες υπηρεσίες όπως σύνταξη γήρατος, αναπηρία και σύνταξη ανεργίας χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση στις χώρες καταγωγής τους.

«Η συμφωνία αυτή καλύπτει τους βασικούς κλάδους στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, της ασφάλισης γήρατος, της ατομικής σύνταξης, της οικογενειακής σύνταξης και της σύνταξης ανεργίας. Αυτή η συμφωνία βασίζεται σε πολλές αρχές, ίση μεταχείριση, οι Αλβανοί πολίτες στην Ιταλία θα εμφανίζονται στα αρμόδια γραφεία και ιδρύματα και θα ζητούν πληροφορίες και θα κάνουν αίτηση σαν να βρίσκονταν στη χώρα καταγωγής τους.

Η άθροιση και η συγχώνευση των περιόδων όλων εκείνων των Αλβανών που έχουν συνεισφέρει για ένα διάστημα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αλβανία, θα ενταχθεί στην περίοδο που έχουν συνεισφέρει στο ιταλικό κράτος και θα λάβουν τις αντίστοιχες εισφορές.

Η εξαγωγή των πλεονεκτημάτων, με τη διαδικασία ψηφιοποίησης, θα είναι ευκολότερη. Οι πολίτες δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψουν στις χώρες καταγωγής τους για να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη. Το αίτημα μπορεί να γίνει στον χώρο που βρίσκονται και τα δεδομένα ανταλλάσσονται αυτόματα» – είπε η Μαντζάνι.

Σχετικά άρθρα: