… ένα δημοσίευμα του 1921

… ένα δημοσίευμα του 1921

« …ο Παπαθανάσης από την Γορίτσα, τα Θεοφάνεια του 1921, είχεν υψώσει αντί του συνηθισμένου εκκλησιαστικού μπαϊρακιού, κατά τον Μέγαν Αγιασμόν, την ελληνικήν σημαίαν, την οποίαν ήλθαν τζαντάρηδες από τα Σωφράτικα να του την αποσπάσουν από τα χέρια, μπροστά εις την Αγίαν Πύλην, χωρίς όμως να το κετορθώσουν, με αποτέλεσμα να ενθουσιασθή τότε και να πανηγυρίζη όλη η Δρόπολις και να ασχοληθή με το γεγονός αυτό και ο αθηναϊκός τύπος (βλέπε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 11 Φεβρουαρίου 1921).»


(Σημείωση του 1965 από τον Καθηγητή Ν.Κ.Παπαδόπουλο)

Σχετικά άρθρα: