Μόνο αυτή η φωτογραφία έχει διασωθεί…

Μόνο αυτή η φωτογραφία έχει διασωθεί…

Το Αρχοντικό Παπαδόπουλου, στο χωριό Δούβιανη της Κάτω Δρόπολης (Αργυρόκαστρο), το οποίο χτίστηκε γύρω στα 1925 , αποτελεί(ούσε) ένα από τα ωραιότερα δείγματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής της Ηπείρου, σε μια από τις ύστερες φάσεις της.

Στη φάση αυτή, τα μεγάλα σπίτια, ως προς την εσωτερική τους ιδίως διάταξη, και τον διακανονισμό, μιμούνται περισσότερο τις αστικές κατοικίες (πέτρινο περίβολο, πλακόστρωτες αυλές, βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, άνετοι χώροι υποδοχής, κ.λ.π.), σύμφωνα με τα πρότυπα ζωής, τα οποία είχαν υιοθετήσει οι ξενιτεμένοι Δροπολίτες.

Ανάλογης επιβλητικότητας κτίρια, υπάρχουν σε πολλά χωριά της Δρόπολης.

Τα περισσότερα από αυτά, έχουν υποστεί την φθορά του χρόνου και οι ιδιοκτήτες τους αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με την δυσβάστακτη συντήρησή τους.

Το εικονιζόμενο κατέρρευσε πριν κάποια χρόνια και μόνο αυτή η φωτογραφία έχει διασωθεί …

Φίλλιππος ΓΙΩΒΑΝΗΣ

Σχετικά άρθρα: