Η απόφαση για την κατάργηση της βίζας στο Κοσσυφοπέδιο στα τέλη του 2023

Η απόφαση για την κατάργηση της βίζας στο Κοσσυφοπέδιο στα τέλη του 2023

Η απόφαση για την απελευθέρωση της βίζας του Κοσσυφοπεδίου για την ΕΕ μετατέθηκε από την 1η Νοεμβρίου 2023, στο τέλος του ίδιου έτους, λόγω αναποφασιστικότητας των κρατών μελών.

Η τσεχική προεδρία της ΕΕ έχει καταρτίσει σχέδιο απόφασης για την απελευθέρωση της βίζας, με την οποία οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρώπη.

«Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα ισχύει μόνο από την ημερομηνία έναρξης του ETIAS, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 1η Δεκεμβρίου 2023», σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο που είδε το Radio Free Europe.

Το Κοσσυφοπέδιο πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ταξίδια χωρίς βίζα από το 2018, αλλά έχει σταθερά απορριφθεί από διάφορα κράτη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν αναγνωρίζουν την κυριαρχία του.

Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Σουηδίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, έχουν επιβραδύνει την προσπάθεια της τσεχικής προεδρίας να τερματίσει την υποχρέωση θεώρησης εισόδου στην ΕΕ για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, καθώς φέρονται να απαιτούν πρόσθετες εγγυήσεις ασφαλείας.

Αυτό σημαίνει ότι η απελευθέρωση πρέπει να συνδεθεί με το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας EITAS, που επιτρέπει την επαλήθευση των στοιχείων των πολιτών τρίτων χωρών πριν από την είσοδο.

Το τρέχον σχέδιο θα εγκριθεί στις 16 Νοεμβρίου, εκτός εάν λάβει αντιδράσεις από τα κράτη μέλη.

Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, υιοθετείται και αποστέλλεται στους πρεσβευτές της ΕΕ για συζήτηση στο τέλος του μήνα. Στη συνέχεια, θα περάσει προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και απαιτείται πλειοψηφία 55% για να εγκριθεί.

Όσοι υποστηρίζουν την πρόταση της Γαλλίας παρέμειναν σιωπηλοί σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των συνομιλιών. Εν τω μεταξύ, η τσεχική προεδρία το χαρακτηρίζει προτεραιότητα και ελπίζει σε ταχεία ολοκλήρωση.

«Αποτελεί προτεραιότητα για την τσεχική προεδρία και θα θέλαμε να δούμε μια θετική απόφαση στο Συμβούλιο μέχρι το τέλος της τσεχικής προεδρίας, συμπεριλαμβανομένου ενός εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ως προς το πότε θα τεθεί σε ισχύ η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για το Κοσσυφοπέδιο».

euractiv.gr

Σχετικά άρθρα: