Ζητήματα δικαιωμάτων της ΕΕΜ στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Ζητήματα δικαιωμάτων της ΕΕΜ στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Είναι ουσιώδους σημασίας σε καιρούς όπως αυτούς που διερχόμαστε όπου η κρίση επιβάλει να είναι αλλού στραμμένο το βλέμμα και η προσοχή, να προσέχει κανείς σε τεκταινόμενα που αφορούν στην πρακτική εφαρμογή δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία. Εκ των βασικών θεσμών που παρατηρούν και συνιστούν μέτρα βελτίωσης είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe), στις εκθέσεις του οποίου και τις πρακτικές μπορεί κανείς να βρει διαχρονική συνταύτιση ανησυχιών, καταγγελιών και εν τέλει προτάσεων της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ για την κατάσταση της κοινότητας μας. Βασικά δηλαδή για αποκλείσεις της πολιτείας της Αλβανίας από δεσμεύσεις που απορρέουν τόσο από άμεσες ιστορικές συμβάσεις όσο και εν προκειμένω από την Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, βασικό εργαλείο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Έχουμε εξ άλλου στην σελίδα μας αναφερθεί συχνά για τη σημασία και το ρόλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Committee on FCNM) – επιβλέποντας εφαρμογής από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών (42) – στην αποτύπωση κατάστασης, έκδοση ψηφισμάτων σε επίπεδο Επιτροπής Υπουργών Εξωτερικών, την σύσταση πολιτικών για βελτιώσεις κ.α.

Ως εκ τούτου η προγραμματισμένη επίσκεψη στην Αλβανία της Επιτροπής Επίβλεψης της Εφαρμογής της Σύμβασης Πλαίσιο προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία για την υγιή αυτόνομη πολιτική έκφραση του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Τούτο διότι όπως καλά είναι γνωστό στα πλαίσια των καλών πολιτικών πρακτικών η Επιτροπή θα εφαρμόσει αφενός το πρόγραμμα που θα της προτείνει δια της αρμοδίας Υφυπουργού η Κυβέρνηση της Αλβανίας με τους διορισμένους δημάρχους και αρμοδίους για την εκπαίδευση, αφετέρου θα επιδιώξει τις επαφές της με παράγοντες μη κρατικούς και που εκπροσωπούν τις μειονότητες, όπως εξ άλλου συνηθίζει.

Είναι ουσιαστικά καλή πολιτική συγκυρία για την ΟΜΟΝΟΙΑ ώστε έχοντας καταλήξει σε μια αντικειμενική περίληψη της υφιστάμενης κατάστασης με περιληπτική έκθεση να δεσμεύσει τη στάση μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας που η Κυβέρνηση θα τους αναγκάσει να παρουσιάσουν την παραδεισένια πραγματικότητα.

Για το τι θα πουν μπορεί ο κάθε γνώστης της Αγγλικής και Αλβανικής να το καταλάβει εκ προοιμίου.

Τούτο διότι η ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει ήδη κατά τις συνήθεις πρακτικές αναρτήσει την Έκθεση της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας εν όψει του 5ου Γύρου Ενημέρωσης των Δεδομένων για την κατάσταση εφαρμογής της Σύμβασης Πλαίσιο Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων.

Το τι περιέχει η εν λόγω Έκθεση δύναται κανείς εύκολα να αντιληφθεί. Εάν είναι μεγαλύτερος από τις ανάλογες αναφορές του κομουνιστικού καθεστώτος. Εάν δε είναι νεότερος να υπογραμμίσουμε την παρατήρηση ότι σε ότι αφορά την εδαφική αναφορά για τις πολιτικές έναντι της γηγενούς Ελληνικής ο Δήμος Χιμάρας δεν υφίσταται ούτε κατά γράμμα!!! Είναι ουσιαστικά μια Έκθεση ασύστολων ψευδών και ως εκ τούτου εύκολα η ΟΜΟΝΟΙΑ δύναται την απορρίψει.

Αρκεί βέβαια να μπορέσει να έχει κανονίσει την συνάντηση εργασίας και εγκαίρως επικαιροποιήσει τα συμπεράσματα. Διευκολύνει την υπόθεση το γεγονός ότι η Αλβανική Κυβέρνηση παραβιάζει νομοθεσία που έχει η ίδια θεσπίσει.

Δυσκολεύει δε η συγκυρία. Η γενικότερη καθώς από πλευράς της εξωτερικής πολιτικής των Αθηνών αποσιωπούνται θέματα του καθεστώτος των δικαιωμάτων της ΕΕΜ έχοντας προτάξει τους σχεδιασμούς για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ. Ειδικότερα διότι κατά το θέρος σε σύναξη του ΟΑΣΕ στο Αργυρόκαστρο παρατηρήθηκε ότι η διπλωματική αντιπροσώπευση προτίμησε αντί της άμεσης προαγωγής εκπροσώπου της ΕΕΜ προτίμησαν υπάλληλος της να εισηγηθεί σχετικά με την ιστορία και την πραγματικότητα της…

tachydromos.org

Σχετικά άρθρα: