Καμιά ουσιαστική πρόοδος ως προς το σεβασμό των δικαιωμάτων της ΕΕΜ

Καμιά ουσιαστική πρόοδος ως προς το σεβασμό των δικαιωμάτων της ΕΕΜ

Από τις 14-18 Νοεμβρίου τα στελέχη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ΚΕΑΔ είχαν διαδοχικές συναντήσεις με την επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης που βρέθηκε στην Αλβανία με αποστολή τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με την Πέμπτη Έκθεση Προόδου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα των Εθνικών Μειονοτήτων.

Υπήρξαν τρεις διαδοχικές συναντήσεις της Επιτροπής, με τον Πρόεδρο της Ομόνοιας, κ Βασίλη Κάγιο, στα γραφεία της οργάνωσης στους Αγίους Σαράντα, με τον Αντιπρόεδρο και πρόεδρο του Παραρτήματος Χειμάρας, κ. Φρέντι Μπελέρη, στη Χειμάρρα και με τον πρόεδρο του ΚΕΑΔ, κ. Βαγγέλη Ντούλε και το μέλος του Προεδρείου του Κόμματος, κ. Μιχάλη Νάτσιο στα γραφεία του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Τίρανα.

Να τονίσουμε ότι από τα στελέχη της Ομόνοιας και του ΚΕΑΔ, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των θεμάτων που αφορούν την κατάσταση στα δικαιώματα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, παίρνοντας θέση επί της Έκθεσης που κατέθεσε από πέρυσι το Υπουργείο για την Ευρώπη κι Εξωτερικών της Αλβανίας, μεταφέρθηκε η άποψη ότι δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική πρόοδος για το σεβασμό των δικαιωμάτων, παρά την προπαγάνδα της Κυβέρνησης περί του αντιθέτου.

Ο κ. Ντούλες, αναφερόμενος στη νομοθεσία τόνισε ότι ο Νόμος Για τις Εθνικές Μειονότητες παραμένει ανεφάρμοστος, αφού δε συνοδεύτηκε από τις εφαρμοστικές διατάξεις στα πεδία ουσίας, όπως όφειλε η Κυβέρνηση να είχε βγάλει ως το Μάη του 2018. Ενώ έχουν περάσει πάνω από τέσσερα χρόνια, η Κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να το κάνει. Άρα υπάρχει μεγάλο νομικό κενό όσον αφορά την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι εφαρμοστικές διατάξεις αφορούν το θεμελιακό δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των πολιτών ως προς την εθνική καταγωγή, τη μητρική γλώσσα, τη θρησκεία κλπ. Η Απογραφή του Πληθυσμού και των Κατοικιών έχει πάρει ξανά αναβολή, ενώ μεταφέρθηκε η άποψη ότι κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις στο Νόμο, απέχει πολύ να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις της ΕΕΜ, αλλά και στα ίδια τα στάνταρ που αξιώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το εκρηκτικό θέμα που αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών στις περιοχές που ζουν τα μέλη της ΕΕΜ, δεν παραμένει απλώς άλυτο, αλλά με νομοθετικές στοχεύσεις της Κυβέρνησης έχει οξυνθεί περισσότερο και η περιουσιακή απογύμνωση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Στόχος της υφαρπαγής των περιουσιών δεν είναι μόνο οι ατομικές ιδιοκτησίες, αλλά και οι εκκλησιαστικές περιουσίες των ενοριών και οι κοινοτικές περιουσίες των χωριών. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της Σύμβασης Πλαίσιο και ως προς τη χρήση και την καλλιέργεια στην παιδεία της μητρικής γλώσσας και ειδικά στο δημόσιο βίο, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα δικαστήρια. Άλλο θέμα που επισημάνθηκε στις διαπιστώσεις και τις ενστάσεις της Ομόνοιας είναι και η έλλειψη επενδύσεων στα οδικά δίκτυα των περιοχών όπου διαβιούν σε απόλυτη ή συντριπτική πλειοψηφία τα μέλη της ΕΕΜ, αλλά η απουσία κινήτρων για την οικονομική δραστηριότητα.

Να επισημάνουμε ότι οι προηγούμενες εκθέσεις της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έτυχαν θετικής υποδοχής από τις Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης κι έχουν υιοθετηθεί στις σχετικές τελικές εκθέσεις προόδου εφαρμογής της Σύμβασης Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Εθνικές Μειονότητες.

tachydromos.org

Σχετικά άρθρα: