Ο λόγος του «Γέρου του Μωριά»

Ο λόγος του «Γέρου του Μωριά»

Σαν σήμερα το 1830, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, απευθύνεται με λόγια συγκινητικά στους μαθητές τού τότε Βασιλικού Γυμνασίου των Αθηνών, εμπνευσμένος από το μάθημα για τον Θουκυδίδη που είχε προηγηθεί.

Εκτός από τους μαθητές, πλήθος κόσμου συνέρρευσε για να ακούσει την ιστορική ομιλία του «Γέρου του Μωριά», η οποία έχει μείνει στην ελληνική Ιστορία ως «Ο Λόγος της Πνύκας», από το μέρος όπου συγκαλούνταν η Εκκλησία του Δήμου στην Αρχαία Αθήνα.

«Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο.

Ἐγώ, παιδιά μου, κατὰ κακή μου τύχη, ἐξ αἰτίας τῶν περιστάσεων, ἔμεινα ἀγράμματος καὶ διὰ τοῦτο σᾶς ζητῶ συγχώρηση, διότι δὲν ὁμιλῶ καθὼς οἱ δάσκαλοί σας. Σᾶς εἶπα ὅσα ὁ ἴδιος εἶδα, ἤκουσα καὶ ἐγνώρισα, διὰ νὰ ὠφεληθῆτε ἀπὸ τὰ ἀπερασμένα καὶ ἀπὸ τὰ κακὰ ἀποτελέσματα τῆς διχονοίας, τὴν ὁποίαν νὰ ἀποστρέφεσθε, καὶ νὰ ἔχετε ὁμόνοια. Ἐμᾶς μὴ μᾶς τηρᾶτε πλέον. Τὸ ἔργο μας καὶ ὁ καιρός μας ἐπέρασε.

Εἰς ἐσᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε τὸν τόπο, ὁποὺ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε».

Σχετικά άρθρα: